Bika csap alakú. Csillagjegyek

Strejh Pécs. Csapás irányban: a réteg vízszintes metszési irányában művel.

giardia parasite human symptoms férgek jelenlétének tünetei az emberekben

Strejhend Pécs. Csapásmenti telek: Streichendes Feld az oly bányatelek, mely az ásványtelep csapásához igazodik, mint régi jog szerint az alsómagyarországi hosszmérték. Csapás szögnek: Streichungsstunde, Streichungswinkel nevezzük a csapásvonal és a mágnesi délvonal áltál bezárt szöget.

giardia cdc fact sheet

Csapásvágat: a hasznosítható ásványtelepekben, vagy annak közelében hajtott, közel szintes vágat, melynek iránya a telep irányát követi. Streihstrekni Pécs. Csapásvonal: Streichungslinie az ásvány telep valamely lapján képzelhető vízszintes vonal, mely a bika csap alakú vonalra merőleges.

Devecseri Gábor: Oplakivanje Bika (Bikasirató Szerb nyelven)

Csapágy: Pfanne, Lager 1. A forgó csap fekvő hymenolepidosis parazitológia. A tengelycsapot hordozó alátámasztó szerkezet.

Csapóajtó: fáltür Pécs. Csapó pad: Hängebank vezeték nélküli szállítás esetén az akna torkán alkalmazott, rendesen kétszárnyú, erős bika csap alakú ajtó,melyre mintbiztos alzatra helyezhető a szállító edény. Svengline Pécs. Csapos álvány: Zapfenstativ mérőműszerek felállítására a legegyszerűbb állványszerkezet, melynek feje kúpos csapban végződik, s erre helyezhető a műszer.

Csapszeg: bolcni gépi berendezések illesztésére, biztosító süvegek összekapcsolására szolgáló gépalkatrész. Csapszegkiverő: dorni a csapszeg kiverésére használt szerszám.

A Szépművészeti Múzeum közleményei (Budapest ) | Könyvtár | Hungaricana

Csaptató: Prellbrett, Preller, Prellfeder erős fadorong, mely mintegy rugó egyes szérfajták rázására szolgál. Csatak ernyő. Bohrscheibe, Bohrdeckel a kézfúró nyelére tűzött korong, mely megakadályozza, hogy az iszap a fúró lyukból kifrecskendezzék. Csatlós: 1. A kast kiszolgáló személy.

A csilléket összekapcsoló bányamunkás. Ánsléger, onsléger, solnis, stricer, Pécs. Csatlókötél: a kötéllakat és a kapcsolószerkezet közötti kötélág.

bika csap alakú

Ánslágzeil Pécs. Csatlóláncz: Schurtzkette, Anlegkette erős láncz, mely a szállító kast a kötélhez kapcsolja.

Csillagjegyek

Kett Pécs. Csatlós: Einschläger 1. Bányamunkás, a ki a csilléket a szállító kasba be és kitolja. Csilléket összekapcsoló szállítómunkás, aki kötélszállításnál a szállítókötélre való kapcsolást és a leakasztást végzi. A csilleszerelvényt is ő állítja össze. Az aknánál dolgozó csillés. Csatorna: víz elvezetésére földbe ásott árok, vagy más anyagból fa, vaslemez készített lefolyó vályú.

Riner, sajga, Pécs.

giardiasis kezelése felnőtteknél

Csavar: oldható kötőelem. Ánker, Srof, Sraubni, Pécs. Csavaranya: a csavarnak az a része, melybe a csavarorsót csavarják. Csavaroz: csavarral két, vagy több tárgyat egymáshoz szorosan rögzít. Srájbol Pécs. Csavar biztosítás: Schraubenversicherung a kötőcsavar lazulásának meggátló eszköze, mint az ellenanya, fekvő kulcs stb. Csavarfej: Schraubenkopf a csavarorsó egyik végén azzal szilárdan kapcsolt többnyire bika csap alakú prizma, mely a csavarorsó húzásának ezen oldalon ellenáll. Csavarfúró: Spiralbohrer egyszerű, vagy kettős csavarmenetű élekkel alsó végén éles csúcscsal, vagy szárnyakkal felszerelt föld fúró.

Csavarhúzó gép: villamos árammal, vagy sűrített levegővel működő gépi berendezés, melyet általában a TH biztosítású vágatokban a csavaranyák megszorítására használtak. Több típus létezett. Csavarkerék: Schraubenrad az egymást ferdén keresztező göröndök kapcsolására szolgáló fogaskerék.

Állatnevekről elnevezett tárgyak listája

Csavarkötés: Schrauberibund a csavar fordulását megakadályozó elrendezés, ha a csavarfej hozzá nem férhető helyen van. Csavarkulcs: Schraubenschlüssel egy karú emelő, mely arra szolgál, bika csap alakú az anyacsavart a csavarorsón forgatni lehessen. Csavarmenet: Schiaubengang, Schraubenwindung a csavarorsó oldalán és az anyacsavar belsejében vágott, bizonyos törvényszerűség szerint körülfutó barázda melynek keresztmetszete egyenlőszárú háromszög, ritkán négyszög.

belféreg tunetek gyermek

Csavaró szilárdság: Torsions Festigkeit az erők forgató hatása oly tengely körül, mely a tartó szelvényére merőleges és annak sulypontján megy keresztül. Csákány Galho, Galyho, Székelyföld a bányász egyik bika csap alakú kéziszerszáma. Csákánymunka: Keilhauenarbeit 1. Lágy tömegek fejtésénél, szilárdabbaknál pedig, a mennyiben lehető azok réselésénél talál alkalmazást s szerszámai: az egyszerű csákány Keilhaue a kéthegyű csákány Doppelkeilhauc széles csákány lireithaue s a réselő kalapács Schrammhamer.

Lehet, hogy érdekel