Helminthosporium turcicum pass. A szántóföldi növények betegségei | Digitális Tankönyvtár

NÖVÉNYVÉDELEM 45 (

Kukorica-szárkorhadás Macrophomina phaseolina Tassi Goid. Butler, Phaeocytostroma ambiguum Mont.

giardia symptoms féver

Hudson, anamorf: Nigrospora oryzae Berk. Sutton, S. A kártételt jelentôsen befolyásolja a hibridek szárszilárdsága, a termesztés körülményei monokultúra, tôszám, tápanyagellátás, a fertôzött növényi maradványok mennyisége stb. A szárkorhadást gyakran követi a szártörés, ez a gépi betakaríthatóságot rontja.

Azóta több szerző sporadikus előfordulásáról számolt be az ország különböző részeiről. Hazánkban jelentős károkat eddig még nem idézett elő. Az USA, és különösen India egyes részein súlyos betegséget okoz. Tünetek és diagnózis: a betegség a növény valamennyi föld feletti részén előfordul.

A tünetek rendkívül változatosak, ami elsôsorban az adott kórokozótól Vízben élő paraziták ontario. Általános tünet a csírakori pusztulás, hiányos kelés korai tünetek. A betegség általában a virágzás utáni idôben válik szembetûnôvé. Elôfordul a hirtelen, sokkszerû hervadás Macrophomina, Cephalo - sporium fajok esetében.

A kórokozók fertôzése következtében a legalsó internódiumok kifakulnak, a szilárdítószövetek és a bélszövet károsodik, a szár korhad, és szártörés következik be. A hamuszürke szárkorhadás Macrophomina phaseolina nyomán a bélszövetben tömegesen képzôdnek a kisméretû mikroszkleróciumok 5. A feocitosztrómás betegség Phaeo - cytostroma ambiguum jellegzetes tünete a gyökereken, alsó szárrészeken megjelenô pikní - diumok tömege, valamint az egészséges és fertôzött szövetek határán kialakuló fekete szövetelhalás 6.

A kórokozók mindegyike fennmarad a talajba került vagy a talaj felszínén lévô fertôzött növényi maradványokban. Egyes fajok Stenocarpella spp.

Védekezés: — a legfontosabb védekezési lehetôség az agrotechnikai eljárások betartásában rejlik a monokultúrás termesztés csökkentése, a búzakukorica vetésváltás elkerülése, helyes tápanyagellátás, a hibridnek megfelelô tôszám kialakítása— vetômagcsávázás, — a szárszilárd hibridek termesztése jelentôsen csökkenti a kártételt. Kukoricacsôpenész és csôrothadás Khuskia oryzae H.

ACTA AGRONOMICA TOMUS 6. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, ) | Arcanum Digitális Tudománytár

A kukorica talán legfontosabb komplex eredetû megbetegedése. A betegség tünetei általában a csôvégi penészedés és rothadás. A nigro - spórás fertôzés következtében a csövek csúcsi része rostokra esik szét, a szemek csíra felôli részén apró fekete pontok jelennek meg. A Bipolaris fajok kártétele következtében csôrothadás alakul ki, a szemek megfeketednek B.

A Penicillium fertôzésre zöldes színû penészkiverôdés a jellemzô. Helminthosporium turcicum pass betegség kialakításában részt vevô gombafajok biológiája változatos.

helminthosporium turcicum pass

A kórokozók ivartalan konídiumok, piknídiumok vagy ivaros úton képzôdött képletek pszeudotéciumok formájában maradnak fenn a fertôzött gyökérés szármaradványokban, de néhány kivételtôl eltekintve a kórokozók vetômaggal is terjednek. Védekezés: — egyik alapvetô védekezési mód a vetômagcsávázás, — a csôfertôzések kialakulásában szerepet játszhatnak a különféle rovarfajok kukori- NÖVÉNYVÉDELEM 45 5camoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár által elôidézett sebzések.

Studia Botanica Hungarica (Budapest, ) | Library | Hungaricana

Kukorica helmintosporiózisok Cochliobolus carbonum R. Nelson, anamorf: Bipolaris zeicola G. Stout Shoemaker, Cochliobolus heterostrophus Drechs.

  1. A legjobb gyógyszer a férgek gyermekek véleménye
  2. Milyen gyógyszereket fogyaszthat a terhes nő férgekből
  3. Paraziták jelentése a tamilban

Leonard et E. Suggs, anamorf: Exserohilum turcicum Pass. Suggs, Setosphaeria pedicellata R. Nelson K. Suggs, anamorf: Exserohilum pedicellatum A. Henry K.

helminthosporium turcicum pass mi segít a férgeknek a férgektől

Shoemaker Magyarországon a helmintosporiózisok a betegséget okozó fajok korábbi elnevezése után okozta megbetegedések jelentôsebb károkat nem okoznak. Az as évek végén és a es évek elején az ún. Az ilyen hímsteril hibridek rendkívül fogékonynak bizonyultak a Bipolaris maydis T-rassza iránt.

A tünetek rendkívül helminthosporium turcicum pass — csíranövény-pusztulás, gyökérrothadás, szárkorhadás, csôpenész és csôrothadás, a kukoricaszemek elszenesedése Helminthosporium turcicum pass.

A kórokozó fajtól függôen a levéltünetek szintén változatosak. Az Exsero hilum turcicum a vegetációs idôszak vége felé jelenik meg. A levéllemezen, helminthosporium turcicum pass a csuhéleveleken nagyméretû, esetenként több cm hosszú, kivilágosodó, orsó alakú foltok jelennek meg. A Bipolaris maydis levélfoltjai korán megjelenhetnek, viszonylag kis méretûek, de gyorsan terjednek, és súlyos levélszáradást okoznak.

A szántóföldi növények betegségei

Az említett gombafajok mindegyike képes a fertôzött növényi maradványokon konídiumokkal áttelelni. Egyes fajok ugyanitt ivaros úton pszeudo - téciumokat fejlesztenek, és az aszkospórák is részt vesznek a fertôzésekben. Néhány faj vetômaggal is terjed B. A kórokozók nagy nedves ség igényûek, kedvelik a mérsékelten meleg, páradús környezetet. Védekezés: — egyik legfontosabb feladat az import vetômagtételek ellenôrzése behurcolás veszélye— fontos a vetômagcsávázás, — a fertôzött növényi maradványok mély aláforgatása, — leghatékonyabb és legbiztosabb védekezési eljárás a rezisztenciára nemesítés.

Szemfoltbetegség Aureobasidium zeae Narita et Hiratsuka J.

45. ÉVFOLYAM * 2009. MÁJUS * 5. SZÁM AZ ÁRUKUKORICA ...

Dingley syn. Ezt követôen a betegség szinte néhány év alatt az egész országban megjelent, de érdemi kártételrôl nem számoltak be. A leveleken apró, áttetszô, kör alakú foltok jelennek meg átesô fényben jól láthatókamelyeket vörösbarna, antociános szegély vesz körül 7.

A foltok közepe kifakul, szürkés színûvé válik, elhalt, és a rajtuk megtelepedô szaprotróf gombák sötét színe miatt kialakul a tipikus szemfolt tünet eye-spot. Csak nagyon súlyos fertôzés nyomán alakul ki részleges levélszáradás.

helminthosporium turcicum pass giardiasis viszketése a végbélnyílásban

Védekezés: — ellenálló hibridek termesztése, — fertôzött növényi maradványok mély alászántása. Kurvuláriás levélfoltosság Cochliobolus lunatus R. Nelson et Haasis, anamorf: Curvularia lunata Wakk. Boedijn, Curvularia ovoidea Hiroes et Watan. Mun - tanola A betegséget hazánkban kukoricáról nem írták le, de korábban veszélyes helminthosporium turcicum pass mi.

Lehet, hogy érdekel