Paraziták és vektorok szerzői

paraziták és vektorok szerzői

Készült 8 példányban. Ez az 1. Tánczos Balázs 2 kettőspont tisztítja a paraziták képeit Tartalom Tartalom Összefoglalás Az Európa mediterrán országaiban elterjedt Leishmania L.

Élősködők (12E) Hamarosan a mozikban!

Az okozott bántalom az ebek egyik legjelentősebb halálozási oka az endémiás térség országaiban. A fertőzött állat évekig tünetmentes maradhat, paraziták és vektorok szerzői a parazitát ilyen kutyákkal gyakran hurcolják be nem-endémiás országokba. A parazita és vektorainak elterjedését számos környezeti tényező pl. Valószínű, hogy kontinensünkön az elmúlt évtizedek éghajlati és környezeti társadalmi, gazdasági és ökológiai változásai okozták egyes, korábban nemendémiás területeken a L.

Magyarországot hagyományosan nem sorolják az endémiás régióba, de földrajzilag határos endémiás országokkal, ezért a parazita és vektorainak terjedése fenyegeti.

Korábban hazánkban egyetlen külföldön fertőződött kutya, és kisszámú behurcolt emberi esetet jegyeztek fel. Az as évek elején az ország délkeleti felében egy vektor jelentőségű lepkeszúnyog faj egyedeit gyűjtötték, de hasonló vizsgálatok sem azelőtt, sem azóta nem folytak az országban. Kutatómunkánk során arra kerestük a választ, hogy vajon előfordulnak-e hazánkban leishmaniával tünetmentesen fertőződött kutyák, ill.

Ezért az ország több megyéjébenháznál tartott kutyát vizsgáltunk meg a L. Összesen 8 importált esetről szereztünk ilyen módon tudomást. Különböző típusú csapdákkal vizsgáltuk a lepkeszúnyogfajok előfordulását az országszerte.

Korábbi csapdázási helyéhez giardia ag stool quest fogtuk a Phlebotomus P. További két lepkeszúnyogfaj, a P. A 8 9 hazánkban előforduló vektor fajok járványtani jelentőségét mérsékeltnek ítéltük, de szerepük a behurcolt leishmaniák átvitelében fogékony kutyákra vagy emberekre nem zárható ki. Vizsgálataink ideje alatt, egy közép-magyarországi trichinella szisztematikus helyzet tapasztaltuk az első autochton L.

Bevezetés és célkitűzések A Leishmania L.

Európában azokban a mediterrán országokban endémiás előfordulású, ahol a köztigazdái, egyes melegkedvelő, vérszívó lepkeszúnyogfajok elterjedtek.

A Phlebotomus P. Az ilyen eb a vektorok közvetítésével, vagy ritkán, közvetlen módon harapással, spermával, kongenitálisan adhatja át a leishmaniákat paraziták és vektorok szerzői kutyáknak. Endémiás országokban fertőződött kutyák utaztatásával gyakran hurcolják be a parazitát Európa lepkeszúnyogmentes országaiba, így pl.

Németországba, Hollandiába, de ezeket az eseteket nem tartják fontosnak, mert járványtani szempontból a vektorokkal való terjedésnek van jelentősége. Emiatt a lepkeszúnyogok napjainkban is zajló, északi irányú földrajzi terjeszkedését, aminek hatására korábban parazita-mentes területek pl. Észak-Olaszország endémiássá váltak, növekvő aggodalom övezi Európában.

A folyamat hajtóerejének az éghajlat, valamint a társadalmi, a gazdasági és az ökológiai környezet változásait tartják. Magyarországot hagyományosan a L. A parazita vektoraként ismert lepkeszúnyogokat ugyan már gyűjtöttek az ország déli részén, de csak pár alkalommal, az as években.

Sem ezt megelőzően, sem ezután nem kutatták e rovarok hazai előfordulását, s ezek előfordulásáról nem rendelkeztünk hiteles adatokkal. A kutyák és emberek leishmaniózisára vonatkozó ismereteink hasonlóan szűkösek voltak. Az emberek fertőződéséről a Közel-Keletről és Horvátországból behurcolt 15, illetve egy eset kapcsán voltak értesüléseink.

Magyarország délen határos a Balkán-félsziget egyes endémiás országaival, ezért hazánkat a L. Horvátországban és Szerbiában legalább 3 vektor faj P. Amennyiben e lepkeszúnyogfajok esetleges északi irányú földrajzi terjeszkedésük során elérnék hazánk területét, lehetségessé válna a behurcolt paraziták átvitele külföldön fertőződött kutyával esetleg a Balkánról északra vándorló rókával, aranysakállalill.

  1. Nagy László, infektológus Noha a leishmaniasis kórokozói nem okoznak az influenzavírushoz hasonlóan robbanásszerűen terjedő járványokat, de ez a betegség a WHO becslése alapján a világon mintegy millió embert veszélyeztet.
  2. Fergek kultakaroja

Kutatásainkat között részben az ízeltlábú vektorok és az általuk terjesztett kórokozók elterjedésének változásait kutató európai program keretében folytattuk. Kutatásaink során két alapvető célkitűzést követtünk: 1. Az ország különböző tájairól származó kutyák vérmintáinak szerológiai vizsgálatával, továbbá állatorvosi rendelőkbe és klinikákra eljuttatott kérdőív segítségével arra kerestük a választ, hogy hazánk területén előfordulnak-e L. Különféle csapdázási módszerek használatával azt vizsgáltuk, hogy vajon előfordulnak-e hazánkban a L.

Irodalmi áttekintés 3.

A leishmaniasis és tünetei - A mediterrán térségbe utazóknak

A Közel-Keletről i. A mai Afganisztán területéről, továbbá Bagdad és Jerikó városából származó kora középkori esetleírásaikban a korszak híres arab orvosai leishmaniózis-szerű megbetegedésekről számoltak be. A bántalmat vizsgáló modern kutatások a Ma már ismeretes, hogy a bántalmat egy Leishmania-faj, a L.

A századforduló évében, ban egymástól függetlenül William Leishman, skót katonaorvos, és Charles Donovan, a Madras-i Egyetem élettan professzora kala-azarban szenvedő pácienseik lép izolátumaiban találta meg az intracelluláris, a felfedezőikről később elnevezett Leishman-Donovan testeket, melyeket három paraziták és vektorok szerzői később új parazita faj, a L. Az újvilági megbetegedésekkel kapcsolatos legkorábbi ismereteink későbbi keletűek az óvilágiakénál.

Az időszámításunk szerinti 5.

paraziták és vektorok szerzői gyermekek férgek fajtái

Az első írásos beszámolók a sz. A kórokozó óvilági felfedezését követően az amerikai kontinensen is intenzív kutatásokat folytattak, és ben Gaspar Vianna, brazil parazitológus azonosította az első újvilági Leishmania-fajt, a L. Az eltelt évtizedekben szerte a világon kiterjedt kutatásokat folytattak a kór terjedésének, pathomechanizmusának és járványtanának részletesebb megismerése céljából Cox Ezért az es évektől fokozatosan a molekuláris biológiai sajátságaikra alapozták osztályozásukat.

Napjainkban harminc fajt sorolnak az Euglenozoa törzs Kinetoplastida rendjének, Trypanosomatidae családjához tartozó Leishmania Ross genusba, amelyen belül Leishmania és Viannia alnemet különböztetnek meg Bañuls és mtsai Miles és mtsai.

A módszer lehetővé tette fajokon belül a populációszintű és a több fajt magába foglaló csoportok megállapítását is Bañuls és mtsai. Rioux és mtsai. Az újvilági Viannia alrenden belül paraziták és vektorok szerzői L.

Az es évek második felétől az automatizált DNS szekvencia meghatározás elterjedése elérhetővé tette a leishmaniák homológ DNS szakaszaiban mutatkozó variációk elemzésén alapuló osztályozását angol elnevezése: Multilocus Sequence Typing - MLST. Az e módszerrel kapott információk hívebben tükrözik a leishmaniák leszármazási viszonyait, mint amelyeket az ún. MLEE módszerrel kaptak, ami a leishmaniák korábban elfogadott osztályozásának felülvizsgálatát indította el Bañuls és mtsai.

A leishmaniasis és tünetei - A mediterrán térségbe utazóknak

Széles körben elfogadott, hogy a dél-amerikai faj az európai hódítók és kutyáik által behurcolt L. A kinetoplaszt relaxált DNS gyűrűk hálózatosan összekapcsolt tömege, melyet néhány tucat kilobázis méretű, és több ezer, csupán néhány kilobázisnyi ciklikus lánc alkot Lukes és mtsai. Az ún. A másik megjelenési formája az ún. Korábban az amasztigótát írták le Leishman-Donovan testként Chang, A leishmaniák fejlődésmenetét a laboratóriumban könnyen tenyészthető L.

A lepkeszúnyogok a leishmaniával fertőzött gazdaállatból szívott vér emésztése során a makrofágokból kiszabaduló amasztigótákkal fertőződnek van Zandbergen és mtsai.

Az amasztigóták specifikus lektinek segítségével a lepkeszúnyog középbelének mikrovillusaihoz kötődnek, majd gyorsan osztódó, ostoros, ún.

Lepkeszúnyogok - Hogyan terjesztik a kórokozókat?

Ezek a külső hőmérséklettől függően hét alatt alakulnak át lassan osztódó ún. Itt a promasztigóták egy glikoprotein természetű anyagot választanak ki, amely pár nap alatt kitölti a rovar begyének üregét, fizikai gátat képezve a nyelés útjában.

Az így képződött mátrix anyagba ágyazódva várják a fertőzésre kész promasztigóták a következő alkalmat, amikor a lepkeszúnyog vért szív, és a végleges gazda bőrén ejtett sebbe öklendezi garatüregének fertőző tartalmát Bates, A bőrön ejtett sebhez érkező polimorfonukleáris granulociták PMN elsőként kezdik el bekebelezni a metaciklikus promasztigótákat, amelyeket az immunválasz második hullámában érkező makrofágok a széteső PMN sejtek törmelékével fagocitálnak van Zandbergen és mtsai.

A bekebelezést követően a paraziták morfológiája 16 17 megváltozik, ostorukat elveszítve és lekerekedve amasztigóta alakokká alakulnak Chang, A lizoszómákban a leishmaniák megemésztése gátolt, s így a makrofágok magukkal vihetik a sértetlen parazitákat a gazda parenchimás szöveteibe van Zandbergen és mtsai.

A bőrbe jutott promasztigóták egy része paraziták és vektorok szerzői makrofágok támadásakor programozott sejthalállal elpusztulva csillapítja paraziták és vektorok szerzői gazda immunválaszát van Zandbergen és mtsai. E folyamatban a lepkeszúnyog nyálának ismeretlen természetű és működésű, a gazda immunválaszát gátló vegyületei is szerepet játszanak Waitumbi és Warburg,Bates,Rogers és Bates, A kórfejlődés későbbi szakaszában az amasztigóták paraziták és vektorok szerzői makrofágokban klonálisan szaporodva felhalmozódnak a májban, a lépben és a csontvelőben Paltinieri és mtsai.

Tizenöt faj képes az ember fertőzésére, melyek közül háromnak a házikutyák és a kutyafélék, további tíznek különféle vad- és háziállat fajok a rezervoárjai Baneth és mtsai.

paraziták és vektorok szerzői

A legősibbnek a vadon élő emlősök pl. E fajok embereket, kutyákat és más háziállatokat is fertőzhetnek, a kiirtott esőerdő helyén létesített mezőgazdasági területeken és településeken Killick-Kendrick, Ritkán kutyákban is diagnosztizálnak L.

De az is gyorsan kiderült, hogy talán nem az ember lesz a legfőbb célcsoportja.

A paraziták és vektorok szerzői környezetében, az ún. Az Andok magashegyi, elszigetelt völgyeiben a L. A továbbiakban az Európában előforduló, köz- és állat-egészségügyi szempontból jelentős L. A bántalom földrajzi előfordulására jellemző, hogy az endémiás térség kisebb-nagyobb, ún.

Emiatt a parazitát gyakran hurcolják be az endémiás régióban fertőződött kutyák utaztatása és kereskedelme révén olyan országokba, pl.

Szívemben bomba van

Az ilyen esetek járványtani jelentőségét többnyire elhanyagolhatónak vélik, mivel ezekben az országokban nincsenek jelen a L. Petersen és Barr ezzel szemben súlyosabban ítéli meg a nem-endémiás országokba behurcolt tünetmentesen fertőzött ebek járványtani jelentőségét. E szerzőpáros lehetségesnek tartja, hogy a L. Elméletüket az USA északi és Kanada déli államaiban tartott kopótenyészetekben végzett szűrővizsgálat eredményeire alapozzák. A parazitát vizsgálva megállapították, hogy az a MON1 zymodembe tartozik, ami igen gyakori Dél-Európában.

Feltehetően innen hurcolták be az Újvilágba. Egyes szerzők a kutyák mellett a macskákat tekintik a parazita másodlagos rezervoárjának Európában. Azonban nem ismert, hogy vajon ezektől az állatoktól a lepkeszúnyogok képesek-e fertőződni a parazitával Gramiccia és Gradoni, A kutya leishmaniózis endémiás előfordulása Európában A Földközi tenger medencéjének európai, kis-ázsiai és észak-afrikai országaiban fordul elő a kutyák L.

A parazita okozta bántalom elterjedési területét a vektorként ismert lepkeszúnyogfajok elterjedése és 19 20 klimatikus hatások befolyásolják.

Kimutatták, hogy a kutyák leishmaniózisa Európában a januári C és a júliusi C-os izotermák által határolt területen belül fordul elő, legfeljebb m-es tengerszint paraziták és vektorok szerzői magasságban, legtöbbször a Ezekre az adatokra alapozva az utóbbi szerzők kb. A jugoszláv utódállamok területén óta változatos módszerekkel klinikai, közvetlen parazita kimutatás, szerológiai vizsgálat, PCR gyűjtik az adatokat a kutyák L.

A kutya leishmaniózis és a parazita vektorainak vizsgálata Magyarországon

A korábban hosszabb időt Görögországban töltő doberman fajtájú eben részleges alopecia, testszerte a nyirokcsomók megnagyobbodása, továbbá főleg a fülön és a hátsó végtagokon noduláris, ulceratív bőrelváltozások mutatkoztak. A diagnózist szerológiai teszttel erősítették meg Magdus, További két lehetséges esetről személyes közlés révén értesültünk VetMedLab, Németországamikor magyarországi menhelyről külföldre szállított kutyákban mutatták ki a L.

A parazita virulencája, a kutya fogékonysága, általános kondíciója és az immunológiai státusza befolyásoló tényezők pl. A fertőződött ibizai kutyákban meglepő módon kivételesen ritkán jelentkeznek a betegség tünetei.

paraziták állatokban képek

Ebben a fajtában a parazitával szemben markáns sejt-közvetített immunválasz kifejlődését állapították meg Solano-Gallego és mtsai. Az erőteljes sejtközvetített immunválasz kifejlődése esetén bőr leishmaniózis alakulhat ki. A fertőzött lepkeszúnyog vérszívásának a helye körül cm átmérőjű foltban a bőr gyulladása és szőrhullás jelentkezik, amit gyakran fehéres korpázás, exfoliatív dermatitisz és a közeli nyirokcsomók megnagyobbodása kísér.

Mi az a leismaniasis? Hogyan terjed?

Idővel az elváltozás fekélyessé válhat. Az ilyen bőrterület gyakran a fejen található, nem viszket, nyomásra nem érzékeny, a tünetek hónap múltán spontán megszűnhetnek Ferrer Egyes paraziták és vektorok szerzői eredmények arra utalnak, hogy a kutyák amasztigótákkal szemben hatásos sejt-közvetített immunválaszának kialakulását a paraziták biológiailag aktív anyagaikkal képesek gátolni Baneth és mtsai. Más fajtájú kutyákban a parazitával szemben legtöbbször humorális immunválasz alakul ki.

A makrofágok lizoszómáiban az amasztigóták emésztése gátolt, így azok sokasodva a parazitózis több szervrendszert érintő, szisztémás változatát, a kutya viscerális leishmaniózisát okozzák Baneth és mtsai. Ennek ritkán tapasztalható heveny lefolyása lázzal és a nyirokcsomók megduzzadásával, és gyakran súlyos

Lehet, hogy érdekel